Členské poplatky

Členské poplatky pro rok 2017

Výbor GCPOD po zvážení všech okolností týkajících se hospodaření klubu usnesl na výši a datu splatnosti členských poplatků na rok 2017 v tomto znění:

 

Výše členských poplatků uhrazených v řádné splatnosti do 20.4.2017

členský poplatek – 2200 Kč (dospělý)

členský poplatek –   500 Kč (děti do 15let , rok nar. 2002 vč.)

členský poplatek –   850 Kč (studenti od 15let do 26 let)

 

Výše členských poplatků uhrazených

po splatném datu 20.4.2017

členský poplatek – 2400 Kč (dospělý)

členský poplatek –   700 Kč (děti do 15let, rok nar. 2002 vč.)

členský poplatek – 1050 Kč (studenti od 16let do 26 let)

 

Členské poplatky zaplaťte na č.ú. 807 618 0227  / 0100

Variabilní číslo uveďte své registrační číslo GCPOD  056XXXX

Členové, kteří neuhradí členské poplatky v řádném datu tj. do 20.4.2017, budou blokováni na servru ČGF. Odblokování bude provedeno až na základě uhrazení zvýšených členských poplatků.

 

Informace:

Blechová Martina

Tel.: 607 880048