Členské poplatky 2024 – ceník pouze pro členy GCPOD

Výbor GCPOD po zvážení všech okolností týkajících se hospodaření klubu usnesl

na výši a datu splatnosti členských poplatků na rok 2024 v tomto znění:

Výše členských poplatků uhrazených v řádné splatnosti do 30.04.2024

členský poplatek – 3000.-  Kč (dospělý)

členský poplatek –   800.-  Kč (děti do 15let , rok nar. 2008 vč.)

členský poplatek –   1400.-  Kč (studenti od 15let do 26 let)

Výše členských poplatků uhrazených

po splatném datu 30.04.2024

členský poplatek – 3200.-  Kč (dospělý)

členský poplatek –   1000.-  Kč (děti do 15 let, rok nar. 2008 vč.)

členský poplatek – 1600.-  Kč (studenti od 16 let do 26 let)

Členské poplatky zaplaťte pouze na eshopu: 

Nezapomeňte se nejprve zaregistrovat a přihlásit v eshopu!!!

www.eshop.golfpark.cz 

Členové, kteří neuhradí členské poplatky v řádném datu tj. do 30.04.2024,

budou blokováni na serveru ČGF. Odblokování bude provedeno až na

základě uhrazení zvýšených členských poplatků.

Informace:

Blechová Martina

Tel.: 607 88 00 48

Přejít nahoru