Hrací poplatky 2021

 

 

Hrací poplatky (green fee) na rok 2021

Dospělí …………………………………………………   6.000,- Kč

Studenti  do 25let  (nar. rok 1996 vč.) .….…………    3.500,- Kč

Junioři do 18 let  (nar. rok 2003 vč.)….…….………    3.000,- Kč

Způsob platby:  bankovním převodem na č.ú. 807 551 0247 / 0100

Variabilní symbol: uveďte své registrační číslo:    056XXXX

 

Upozorňujeme členy, že pokud nebudou mít zaplacené hrací poplatky 

budou povinni předložit před hrou doklad o jejich úhradě.

Pokud tak neučiní, budou muset zaplatit green fee.

 

Do nadcházející golfové sezóny Vám přeji hodně zdraví, pohody a mnoho golfových úspěchů.

Za Golf Park Podbořánky s.r.o.                                        

Willi Dieter