Členské poplatky 2022 – ceník pouze pro členy GCPOD

 

Výbor GCPOD po zvážení všech okolností týkajících se hospodaření klubu usnesl

na výši a datu splatnosti členských poplatků na rok 2022 v tomto znění:

 

Výše členských poplatků uhrazených v řádné splatnosti do 20.04.2022

členský poplatek – 2500.-  Kč (dospělý)

členský poplatek –   500.-  Kč (děti do 15let , rok nar. 2007 vč.)

členský poplatek –   1000.-  Kč (studenti od 15let do 26 let)

 

Výše členských poplatků uhrazených

po splatném datu 20.04.2022

členský poplatek – 2700.-  Kč (dospělý)

členský poplatek –   700.-  Kč (děti do 15 let, rok nar. 2007 vč.)

členský poplatek – 1200.-  Kč (studenti od 16 let do 26 let)

 

Členské poplatky zaplaťte pouze na eshopu: 

www.eshop.golfpark.cz 

 

Členové, kteří neuhradí členské poplatky v řádném datu tj. do 20.04.2022 ,

budou blokováni na servru ČGF. Odblokování bude provedeno až na

základě uhrazení zvýšených členských poplatků.

 

Informace:

Blechová Martina

Tel.: 607 88 00 48